LOHAS_ Chứng chỉ tiêu chuẩn an toàn Đèn Led – Hippo_ Korea

LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability- Lối sống Y tế và phát triển bền vững), chứng chỉ LOHAS dùng để cấp cho các sản phẩm không gây ô nhiễm, độc hại tới môi trường, và sản phẩm phải có tính thân thiện với môi trường, cùng xây dựng cuộc sống bền vững cùng thiên nhiên và cảnh quan xung quanh. Đèn LED Hippo là sản phẩm đã thỏa mãn và được cấp đầy đủ chứng chỉ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo
0901860648