Địa chỉ: Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam