Địa chỉ: 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh