Chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Sản phẩm Đèn Led Hippo xuất xứ từ Hàn Quốc, Chứng nhận sản phẩm này có nghĩa là một cơ chế công nhận để đánh giá sản phẩm theo các giám định viên tại Hàn Quốc đã xác định rằng các tiêu chí (ISO / IEC Guide 65) và các nguyên tắc được quy định trong các văn bản Thông báo IAF và các tổ chức trong nước có liên quan đối với các ứng dụng chính thức rằng việc thực hiện quản lý sản phẩm đã được phê duyệt.

Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng này đã chứng nhận sản phẩm Đèn Led Hippo đạt tiêu chuẩn về việc sử dụng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm an toàn và đúng theo qui định trong nghành điện chiếu sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo
0901860648